Bursa

TÜRKİYE'DE, BURSA'DA VE YABANCI TURİSTLERDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 3000 KİŞİNİN BURSA ALGISI ÖLÇÜLDÜ. TEMATİK ODAK GRUP TOPLANTILARI VE DERİNLEMESİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI. LİTERATÜR TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜM BU ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA SÖZEL KİMLİK OLUŞTURULDU.

Bursa, Osmanlı dışında da bir gelenek şehri: Kayak geleneği, mutfak geleneği, hamam geleneği, sanayi geleneği, doğa geleneği. Ancak geleneğine sahip çıksa da Bursa geçmişe saplanmış kalmış bir kent değil. Bursa, bir nevi, bir ayağı geçmişte, bir ayağı gelecekte olan bir köprü. Çünkü, Bursa, bir akarsu misali, sürekli geleneğinden güç alarak geleceğe doğru akıyor.

Bu tespitler doğrultusunda Bursa ili için geliştirilen strateji çerçevesi “Gelenekten Geleceğe Akan Şehir” sloganı ile kurgulandı.

Bu kurguda Bursa’nın turistik değerleri beş tema (4 ana tema, 1 destekleyici tema) altında toplandı. Bu temalar 5 ana iletişim temasını şekillendiriyor. Her bir iletişim teması farklı turist ihtiyacına hitap eder nitelikte. Tarih teması saygı ve öğrenme ihtiyacı, doğa teması kaçış ve dinlenme ihtiyacı, kış sporları teması adrenalin ihtiyacı, sağlık teması zindelik ihtiyacı ve gastronomi teması deneyimleme ihtiyacı ile değerler bazında sentezlendi.

Ülke Geneli, Beyaz Yakalılar, Orta Doğulular, Uzakdoğulular ve Batılılar olmak üzere 5 hedef kitleye yönelik olarak kilit mesajlar belirledik.